FAQ

ALGEMEEN

Professional performance gaat over dat wat artsen laten zien in de praktijk. Het gaat over het functioneren en presteren van artsen.

Professional performance gaat over beide, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van opleiden. Anders gezegd, professional performance gaat over het functioneren en presteren van artsen in zowel hun rol als zorgverlener als hun rol als opleider. 

Professional performance gaat over beide. Voor het kunnen bieden van goede kwaliteit van zorg en opleiding moeten artsen immers zowel individueel als collectief goed functioneren. 

Er zijn verschillende manieren om zicht te krijgen op de performance van artsen. Binnen Professional Performance Online kiezen we voornamelijk voor evaluatie van de performance van (groepen) artsen met behulp van percepties van ‘de relevante omgeving’ of van de artsen zelf. De SETQ bijvoorbeeld evalueert de opleiderskwaliteiten van supervisoren met behulp van de percepties van meerdere assistenten in opleiding tot specialist (AIOS). En de TeamQ bijvoorbeeld evalueert het groepsfunctioneren van opleidersgroepen met behulp van de beoordeling van de leden van de opleidersgroep zelf.

Van een goede professional wordt verwacht dat hij regelmatig kritisch zijn eigen professionele performance evalueert. En verbetert indien mogelijk. De Orde van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen verwoordden dit eerder in zowel hun visiedocument “Verantwoord Functioneren” (2013) als in de “Leidraad IFMS“ (2014). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderschrijft deze professionele verantwoordelijkheid van artsen in “Staat van de Gezondheidszorg” (2013). Specifieke regelgeving stelt nadere eisen aan welke evaluatie wanneer moet of kan worden gebruikt. De D-RECT is de facto verplicht bij een opleidingsvisitatie, en de Quick Scan bijvoorbeeld is onderdeel van de kwaliteitsvisitaties.

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt eisen op voor opleidingen, opleiders en leden van opleidersgroepen. Ook formuleert het CGS de eisen voor de individuele herregistratie van medisch specialisten. In (de wijzigingen op) het kaderbesluit staan de eisen beschreven; zie hiervoor de website van de KNMG/CGS. In het kort komt het erop neer dat opleiders en leden van opleidingsgroepen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een veilig opleidingsklimaat en een goede opleiding, inclusief de zorg voor het systematisch monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de opleiding (= kwaliteitszorg). Voor de individuele herregistratie als medisch specialist wordt in 2015 deelname aan IFMS/INCEPT verplicht. Nu al is deelname aan de kwaliteitsvisitatie (waarvoor de Quick Scan wordt uitgevoerd) verplicht voor de herregistratie.

Het bewaken en bevorderen van goede professional performance van artsen is een essentieel onderdeel van de systematische zorg voor de kwaliteit (=kwaliteitszorg) van opleiding en patiëntenzorg. Continue verbetering van de professional performance van artsen vereist het meten en het waar mogelijk verbeteren van die performance. Ook wel aangeduid met de Plan Do Check Act (PDCA)- of kwaliteitscyclus. Professional Performance biedt inzicht in de actuele performance op basis waarvan (verbeter)prioriteiten en vervolgstappen kunnen worden bepaald.