D-RECT

Wat
De D-RECT (Dutch Residency Educational Climate Test) is een vragenlijst die inzicht geeft in het opleidingsklimaat binnen een medisch specialistische vervolgopleiding.

Het opleidingsklimaat wordt gedefinieerd als de manier waarop a(n)iossen gezamenlijk de formele en informele aspecten van de opleiding ervaren zoals de sfeer, het beleid, werkwijzen en procedures binnen de eigen afdeling. Een ondersteunend opleidingsklimaat wordt van groot belang geacht voor de ontwikkeling van a(n)ios. Onderzoek heeft laten zien dat een ondersteunend opleidingsklimaat bijdraagt aan het welzijn van de a(n)ios, de ontwikkeling van medische kennis en de vorming van de a(n)ios als medische professional.

De D-RECT is een gevalideerde vragenlijst en meet het opleidingsklimaat in 35 items verdeeld over 9 opleidingsaspecten, zoals de overdracht, formeel onderwijs en samenwerking van a(n)ios onderling. Inmiddels is de D-RECT vertaald naar meerdere talen en wordt het instrument internationaal gebruikt onder andere in Colombia, Japan en de Filipijnen. De vragenlijst is oorspronkelijk ontwikkeld door Klarke Boor en collegae in 2011, en later herzien door Silkens, Smirnova en collega’s (zie: Silkens et al., 2016)

De vragenlijst wordt ingevuld door alle a(n)ios van een opleiding (één lijst per a(n)ios).

Deelname aan D-RECT is anoniem voor a(n)ios. In het feedbackrapport wordt alleen het aantal a(n)ios weergegeven, maar niet het jaar van opleiding of het geslacht. Deze gegevens worden wel verzameld maar worden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Het invullen van de D-RECT vragenlijst vindt geheel webbased plaats. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van het D-RECT opleidingsklimaatrapport is geautomatiseerd. Per opleiding wordt één D-RECT rapportage gegenereerd. De beveiliging van het systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

De onderzoeksgroep Professional Performance doet al jaren onderzoek naar het opleidingsklimaat. Inmiddels zijn 2 proefschriften over het opleidingsklimaat verschenen, van dr. Milou Silkens (klik hier voor haar proefschrift) en dr. Alina Smirnova (klik hier voor haar proefschrift). Promovendus Iris Jansen doet momenteel ook onderzoek naar het opleidingsklimaat.