SETQ

Wat
SETQ (System of Evaluation of Teaching Qualities) meet opleiderskwaliteiten van individuele opleiders. Er zijn vijf zogenaamde opleidingsaspecten waarop zij worden geëvalueerd, te weten: het opleidingsklimaat, de bejegening van de a(n)ios, de communicatie over leerdoelen/verwachtingen, het geven van feedback aan de a(n)ios en toetsing van de a(n)ios. SETQ vragenlijsten zijn specialismespecifiek. Daarnaast wordt er in de SETQ gevraagd ook in woorden de sterke en ontwikkelpunten van een opleider te benoemen. Opleiders waarderen deze ‘vrije tekst’ in het algemeen zeer. De verbetersuggesties worden ook gebruikt, weten we uit onderzoek.

De SETQ werd in 2008 in Nederland geïntroduceerd. In 2013 is de eerste internationale gevalideerde versie verschenen, genaamd de SETQ smart. De gevalideerde SETQ Smart kent een aantal andere opleidingsdomeinen. vernieuwde domeinen zijn: het opleidingsklimaat, de professionele houding naar a(n)ios, de a(n)ios centraal stellen, toetsing van de a(n)ios, het geven van feedback aan de a(n)ios en praktijkmanagement. De SETQ smart maakt gebruikt van een zevenpuntsantwoordschaal in plaats van een vijfpuntsantwoordschaal.

Van medisch specialisten in een opleidingsziekenhuis wordt verwacht dat zij het bieden van verantwoorde patiëntenzorg combineren met het goed opleiden en superviseren van hun toekomstige collega’s. Sinds 2015 is een permanente kwaliteitscyclus (meten, reflecteren en verbeteren) wettelijk verplicht in medische vervolgopleidingen, het SETQ-system kan onderdeel zijn van zo een cyclus. Het ontvangen van feedback van a(n)ios op de eigen opleiderskwaliteiten werkt voor veel opleiders – dit zijn alle supervisoren die bijdragen aan het opleiden van a(n)ios – ondersteunend en motiverend bij het verder verbeteren van het eigen functioneren.

Evaluatie vindt plaats op basis van webbased vragenlijsten. Er is een vragenlijst voor a(n)ios en een (zelfevaluatie) vragenlijst voor opleiders. Opleiders vullen één lijst in (de zelfevaluatie), a(n)ios kunnen meerdere vragenlijsten (voor meerdere opleiders) invullen. Het invullen kost enkele minuten per vragenlijst. Het helder en specifiek formuleren van de narratieve feedback is belangrijk voor het goede begrip en daarmee ook de acceptatie van de feedback. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de (individuele) evaluatierapporten per staflid is geautomatiseerd.

Opleiders beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door a(n)ios. Inmiddels ontvingen meer dan 6000 opleiders uit alle specialismen al eerder een evaluatierapport. Deze opleiders werden geëvalueerd door meer dan 9000 a(n)ios uit verschillende Nederlandse en internationale ziekenhuizen.

Deelname aan SETQ is anoniem voor a(n)ios. In de feedbackrapporten naar opleiders wordt alleen het aantal a(n)ios weergegeven, maar geen herkenbare of herleidbare persoonsgegevens, zoals het jaar van opleiding of het geslacht. Deze gegevens zijn slechts onderzoeksinformatie. Voor opleiders is SETQ ook anoniem (tenzij anders afgesproken binnen de vakgroep).

Alle opleiders ontvangen na afloop van de vooraf afgesproken meetperiode een individueel evaluatierapport met daarin de resultaten van alle evaluaties. Daarnaast wordt er een anoniem, samenvattend groepsrapport gemaakt.

Alle vragenlijsten die binnen het SETQ systeem worden gebruikt zijn in samenwerking met stafleden en a(n)ios ontwikkeld in het AMC. Niet alleen de kwaliteit van de vragenlijsten wordt continu onderzocht, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van de evaluatierapporten door opleiders (zie publicaties). De vragenlijsten zijn gevalideerd en betrouwbaar bevonden. Dr. Renée van der Leeuw en dr. Benjamin Boerebach schreven beiden een proefschrift (Proefschrift van der Leeuwproefschrift Boerebach) over het gebruik van het SETQ systeem.