SETQ

Wat
SETQ (System of Evaluation of Teaching Qualities) meet opleiderskwaliteiten van individuele opleiders. De SETQ werd in 2008 in Nederland geïntroduceerd; in 2013 is de eerste internationale gevalideerde versie verschenen. De SETQ is op basis van onderzoek diverse keren geactualiseerd. De meest recente versie noemen we SETQ2.0.  
De SETQ2.0 kent zeven opleidingsaspecten waarop supervisoren worden geëvalueerd door a(n)ios, zoals het creeren van een constructief opleidingsklimaat, het centraal stellen van de aios, het geven van feedback aan de a(n)ios, praktijkmanagement en professionaliteit. SETQ vragenlijsten zijn specialismespecifiek. Daarnaast wordt er in de SETQ2.0 gevraagd ook in woorden de sterke en ontwikkelpunten van een opleider te benoemen. Opleiders waarderen deze ‘vrije tekst’ in het algemeen zeer. De verbetersuggesties worden ook gebruikt, weten we uit onderzoek.

Van medisch specialisten in een opleidingsziekenhuis wordt verwacht dat zij het bieden van verantwoorde patiëntenzorg combineren met het goed opleiden en superviseren van hun toekomstige collega’s. Sinds 2015 is een permanente kwaliteitscyclus (meten, reflecteren en verbeteren) wettelijk verplicht in medische vervolgopleidingen, het SETQ-system kan onderdeel zijn van zo een cyclus. Het ontvangen van feedback van a(n)ios op de eigen opleiderskwaliteiten werkt voor veel opleiders – dit zijn alle supervisoren die bijdragen aan het opleiden van a(n)ios – ondersteunend en motiverend bij het verder verbeteren van het eigen functioneren.

Evaluatie vindt plaats op basis van webbased vragenlijsten. Er is een vragenlijst voor a(n)ios en een (zelfevaluatie) vragenlijst voor opleiders. Opleiders vullen één lijst in (de zelfevaluatie), a(n)ios kunnen meerdere vragenlijsten (voor meerdere opleiders) invullen. Het invullen kost circa 5 minuten per vragenlijst. Het helder en specifiek formuleren van de narratieve feedback is belangrijk voor het goede begrip en daarmee ook de acceptatie van de feedback. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de (individuele) evaluatierapporten per staflid is geautomatiseerd binnen het Perito Professional Performance platform.

Opleiders beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door a(n)ios. Duizenden opleiders uit alle specialismen ontvingen al een evaluatierapport.

Deelname aan SETQ is anoniem voor a(n)ios. In de feedbackrapporten naar opleiders wordt alleen het aantal a(n)ios weergegeven, maar geen herkenbare of herleidbare persoonsgegevens, zoals het jaar van opleiding of het geslacht. Deze gegevens zijn slechts onderzoeksinformatie. Voor opleiders is SETQ ook anoniem (tenzij anders afgesproken binnen de vakgroep).

Alle opleiders ontvangen na afloop van de vooraf afgesproken meetperiode een individueel evaluatierapport met daarin de resultaten van alle evaluaties. Daarnaast wordt er een anoniem, samenvattend groepsrapport gemaakt.

Alle SETQ2.0 vragenlijsten die worden gebruikt zijn in samenwerking met stafleden en a(n)ios ontwikkeld in het AMC. Niet alleen de kwaliteit van de vragenlijsten wordt continu onderzocht, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van de evaluatierapporten door opleiders (zie publicaties). De vragenlijsten zijn gevalideerd en betrouwbaar bevonden. Dr. Renée van der Leeuw en dr. Benjamin Boerebach schreven beiden een proefschrift (Proefschrift van der Leeuwproefschrift Boerebach) over het gebruik van het SETQ systeem. Ook andere onderzoekers bestudeerden de SETQ in relatie tot de kwaliteit van de opleiding en opleiders. (zie publicatielijst)   

Ook internationaal wordt onderzoek naar de SETQ vragenlijst uitgevoerd.