Tools

Het Amsterdamse Centrum voor Professional Performance & Compassionate Care (PP&CC) beoogt dokters te ondersteunen in hun streven naar excellentie, het handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap. Vanuit de academische traditie doen we dat door het ontwikkelen, wetenschappelijk onderbouwen en continu verbeteren van de hier beschreven en aangeboden performance evaluatie-instrumenten om de individuele en team performance van dokters te meten.

In concreto betekent dit dat alle tools die u op deze site kunt vinden in samenspraak met opleiders, aios en eventueel andere deskundigen zijn ontwikkeld en resultaat – en (blijvend) onderwerp – van wetenschappelijke evaluatie en onderzoek zijn. Hiermee ondersteunen we evidence-based evaluatie, reflectie en verbetering van het functioneren van dokters in de klinische en opleidingspraktijk.

Over die evidence kunnen we open zijn, u vindt de resultaten van het onderzoek onder het kopje ‘Onderzoek’. Voor u is het wellicht het meest belangrijk om te weten dat wij ons tot doel hebben gesteld om samen met artsen en voor artsen te werken aan het zijn, blijven of worden van goede medisch specialisten én opleiders.

Onze evaluatie-instrumenten zijn allen beschikbaar via het online platform Perito Professional Performance