Onze partners

We zijn erg gelukkig dat er vele enthousiaste professionals met ons willen samenwerken. In het onderzoek werken we samen met vele deskundigen van diverse vakgebieden en uit diverse onderzoeksinstituten. Waar relevant betrekken we ook medisch specialisten, aios en/of studenten bij ons onderzoek naar professional performance & compassionate care. Uit onze publicaties blijkt dat dat vaak lukt. 

Onze evaluatie-instrumenten (SETQ, D-RECT, IFMS, WellNext, etc.) maken we voor iedereen beschikbaar via het platform Perito Professional Performance, een samenwerking met software ontwikkelaar Esperto.   

We zijn ook verheugd als gebruikers van onze meetinstrumenten met ons willen overleggen hoe de resultaten in de praktijk nog beter zouden kunnen ‘landen’. We delen graag onze kennis. Onderwijskundigen en beleids- of stafadviseurs weten ons ook hiervoor te vinden. Als gebruikers er voor kiezen de bespreking van evaluatieresultaten onder begeleiding van een deskundige te doen, dan is er een aantal coaches & gespreksleiders die onze instrumenten kennen en waarmee we eerder samenwerkten.