Onze partners

We zijn erg gelukkig dat er vele enthousiaste professionals met ons willen samenwerken. Waar mogelijk betrekken we medisch specialisten, aios en/of studenten bij ons onderzoek naar professional performance & compassionate care. Uit onze publicaties blijkt dat dat vaak lukt.

We zijn ook verheugd als gebruikers van onze meetinstrumenten met ons willen overleggen hoe de resultaten in de praktijk nog beter zouden kunnen ‘landen’. We delen graag onze kennis. Onderwijskundigen en beleids- of stafadviseurs weten ons ook hiervoor te vinden.    

Wetenschappelijk onderzoek is per definitie een team effort. Ook hier werken we met echte toppers samen, veelal in de gezamenlijke begeleiding van promovendi. Met een aantal hoogleraren hebben we al een jarenlange samenwerking. Onze onderzoekspartners zijn onder andere de hoogleraren Prof.dr. Onyebuchi Arah (UCLA, Los Angeles, USA), Prof.dr. Albert Scherpbier (UM), Prof.dr Cees van der Vleuten (UM), Prof.dr. Mirjam Oude-Egbrink (UM), Prof.dr Sylvia Heeneman (UM), Prof.dr Erik Heineman (UMCG) en Prof.dr Debbie Jaarsma (UMCG). Dr Renee Stalmeijer (UM) is betrokken bij diverse van onze promovendi.   

De onderzoeksgroep PP&CC heeft geen exclusieve samenwerking met professionele begeleiders of coaches. Als academisch instituut past ons een onafhankelijke opstelling. Wel is er een aantal professionals waarmee we in de loop der jaren een goede samenwerkingsrelatie hebben opgebouwd, die het door ons ontwikkeld (meet)instrumentarium goed kennen en die bereid zijn om met ons mee te denken over onderzoek naar het functioneren en presteren van artsen. Kortom, professionals die net zoals wij bevlogen zijn voor het willen ontwikkelen van dokters met een koel hoofd en warm hart. 

  • Drs Annemiek Nooteboom is psycholoog en consultant voor medische beroepen. Ze coacht medici en bestuurders op basis van de positieve psychologie. Met Annemiek werken we samen in het kader van de IFMS-gesprekken. De door haar ontwikkelde DANA-methode (Developmental Appreciative Navigation Approach) voor het voeren van ondersteunende en bekrachtigende ontwikkelgesprekken met specialisten, hebben we ingebed in het IFMS-protocol van het AMC. Haar expertise met gespreksvoering draagt ze over aan medisch specialisten in (o.a.) het Amsterdam UMC waar ze hen traint als (collegiale) IFMS-coaches. Daarnaast heeft ze veel ervaring met onze SETQ en de DRECT evaluaties.
  • Drs Monica Grasveld is super ervaren in het begeleiden en ontwikkelen van (groepen) medisch specialisten. Ze is open, direct en verbeteringsgericht en gedreven voor goede patiëntenzorg. Ze kan lezen en schrijven met o.a. de Quick Scan, ook vanuit haar betrokkenheid bij de kwaliteitsvisitaties vanuit de wetenschappelijke verenigingen (waar de Quick Scan vast onderdeel is). Monica is ook getraind als IFMS coach (door Annemiek).  
  • Dr Nathalie Hugenholtz leerden we kennen als positieve, betrouwbare samenwerkingspartner in het vitaliteitsproject. Zij promoveerde in het AMC en ken de academische en specialistische wereld van binnenuit. Zij coacht o.a. aios en medisch specialisten. Vitaliteit (waaronder burnout en job crafting) is bij haar in uitstekende handen.
  • Drs Barbara Doelenman is een zeer bevlogen expert op het gebied van mindfulness en compassie. Ze brengt haar expertise ook echt in de praktijk en dat maakt haar een fijne samenwerkingspartner. Voor mindfulness en compassie werken we samen, met name in de vorm van training van aios en specialisten.