Coaches & gespreksleiders

De onderzoeksgroep PP&CC heeft geen exclusieve samenwerking met professionele begeleiders of coaches. Als academisch instituut past ons een onafhankelijke opstelling. Wel is er een aantal professionals waarmee we in de loop der jaren een goede samenwerkingsrelatie hebben opgebouwd, die het door ons ontwikkeld (meet)instrumentarium goed kennen en die bereid zijn om met ons mee te denken over onderzoek naar het functioneren en presteren van artsen. Kortom, professionals die net zoals wij bevlogen zijn voor het willen ontwikkelen van dokters met een koel hoofd en warm hart.

  •  Drs Annemiek Nooteboom is psycholoog en consultant voor medische beroepen. Ze coacht medici en bestuurders op basis van de positieve psychologie. Met Annemiek werken we samen in het kader van de IFMS-gesprekken. De door haar ontwikkelde DANA-methode (Developmental Appreciative Navigation Approach) voor het voeren van ondersteunende en bekrachtigende ontwikkelgesprekken met specialisten, hebben we ingebed in het IFMS-protocol van het AMC. Haar expertise met gespreksvoering draagt ze over aan medisch specialisten in (o.a.) het Amsterdam UMC waar ze hen traint als (collegiale) IFMS-coaches. Daarnaast heeft ze veel ervaring met onze SETQ en de DRECT evaluaties.
  • Drs Monica Grasveld is super ervaren in het begeleiden en ontwikkelen van (groepen) medisch specialisten en andere zorgprofessionals. Ze is open, direct en verbeteringsgericht en gedreven voor goede patiëntenzorg. Monica is oprichter van het Positive Perception Program dat draait om het continu sterker maken van teams. Ze kan lezen en schrijven met o.a. de Quick Scan, ook vanuit haar betrokkenheid bij de kwaliteitsvisitaties vanuit de wetenschappelijke verenigingen (waar de Quick Scan vast onderdeel is). Monica is getraind als IFMS coach (door Annemiek Nooteboom) en heeft de scholing over de WNS (WellNext Scan t.b.v. vitaliteitsevaluatie) gevolgd.  
  • Dr Nathalie Hugenholtz leerden we kennen als positieve, betrouwbare samenwerkingspartner in het vitaliteitsproject. Zij promoveerde in het AMC en kent de academische en specialistische wereld van binnenuit. Zij coacht o.a. aios en medisch specialisten. Vitaliteit (waaronder burnout en job crafting) is bij haar in uitstekende handen. Ze volgde de scholing over de WellNext Scan en heeft ervaring opgedaan met het begeleiden van de teambespreking van de WNS resultaten.  
  • Drs Barbara Doelenman is een zeer bevlogen expert op het gebied van mindfulness en compassie. Zij is oprichter van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine, en initiatiefnemer van de Internationale Compassion Community waar zorgverleners kunnen deelnemen aan dagelijkse (online) meditaties. Barbara brengt haar passie en expertise ook echt in de praktijk en dat maakt haar een fijne samenwerkingspartner. Voor mindfulness en compassie werken we samen, onder andere in de training van aios en specialisten.
  • Drs Maud Bik is een zeer veelzijdige en ervaren adviseur, trainer en team- en procesbegeleider. Ze is gepokt en gemazeld in de kwaliteitszorg van ziekenhuizen en medisch specialisten, en is als IFMS coach (door Annemiek Nooteboom) getraind in de DANA methode. Maud is opgeleid als ergotherapeut en gezondheidswetenschapper (EUR), heeft de zwarte band in de Lean Six Sigma methode en is geschoold in communicatie en besluitvorming met behulp van de Deep Democracy aanpak. Maud zet graag haar tanden in (complexe) veranderingstrajecten met specialisten en zorgbestuurders.
  • Claire Loots is huisarts, trainer en oprichter van de St. Leading Doctors. We werken en leren graag met Claire, in haar woorden: “ik doe in de praktijk wat het PP&CC team onderzoekt”. In onze woorden: “Claire inspireert ons en valideert ons werk”. Claire is een vrouw met een missie: de mens centraal stellen in de zorg. Dat geldt voor artsen en patiënten. Thema’s als persoonlijk leiderschap, het durven uitdagen van de status quo en effectief communiceren zijn haar op het lijf geschreven. Ze werkt met mono- en multidisciplinaire artsenteams in het verbeteren van persoonlijk welzijn, teamveiligheid en communicatie. Claire volgde onze scholing over de WellNext Scan, onze vitaliteitsmeting.