BLiNC

Wat?
De BLiNC (Building Learning climates in the Nursing Context) is een vragenlijst die inzicht geeft in het opleidingsklimaat binnen een werkplek of afdeling voor de verpleegkundig stagiairs en leerlingen.

Het opleidingsklimaat wordt gedefinieerd als de manier waarop lerenden gezamenlijk de formele en informele aspecten van de opleiding ervaren zoals de sfeer, het beleid, werkwijzen en procedures binnen de eigen afdeling. Een ondersteunend opleidingsklimaat wordt van groot belang geacht voor hun professionele ontwikkeling. Onderzoek heeft laten zien dat een ondersteunend opleidingsklimaat bijdraagt aan het welzijn van de lerende, de ontwikkeling van kennis en de vorming als zorgprofessional. 

De BLiNC meet het opleidingsklimaat in 51 items verdeeld over 6 opleidingsaspecten, zoals sfeerbegeleiding en feedback en de rol van de werkbegeleidersDe BLiNC is een nieuwe vragenlijst die is ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, evaluatie van verschillende reeds bestaande vragenlijsten en (groeps)interviews met relevante betrokkenen (verpleegkundigen, onderwijskundigen en onderzoekers). 

De vragenlijst wordt ingevuld door alle lerenden en stagiaires op een werkplek of afdeling (één lijst per deelnemer). 

Deelname aan de BLiNC is anoniem. In het evaluatierapport wordt alleen het aantal respondenten weergegeven en – indien het een grote groep betreft– de achtergrond van hun opleiding. Gegevens over bijvoorbeeld geslacht worden wel verzameld maar worden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. 

Het invullen van de BLiNC vragenlijst vindt geheel web-based plaats via het Perito platform (log hier in). Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van het BLiNC opleidingsklimaatrapport is geautomatiseerd. Per opleiding wordt één BLiNC rapportage gegenereerd. De beveiliging van het systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen. Inzicht in het opleidingsklimaat kan het begin zijn van reflectie, gesprek en mogelijk verandering. 

Het opleidingsklimaatrapport kan een goed startpunt zijn voor een waardevol gesprek over het ervaren klimaat in het algemeen en alle gerapporteerde onderdelen daarvan. Dit gesprek vraagt om een goede voorbereiding. Bedenk vooraf bijvoorbeeld wat de gewenste uitkomst van de bespreking is, wat er nodig is om het gesprek voor iedereen veilig te kunnen voeren, en wie het beste het gesprek kan (bege)leiden.  

De onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care (PP&CC) doet al jaren onderzoek naar het opleidingsklimaat van zorgprofessionalsMeerdere studies en proefschriften onderzochten het opleidingsklimaat van artsen. Kijk op de website van de onderzoeksgroep PP&CC voor de proefschriften van dr. Milou Silkens en dr. Alina Smirnova. Dr. Iris Jansen bestudeerde de rol van verpleegkundigen in de opleiding van artsen. Zie hier het artikel.  
De PP&CConderzoekers zullen ook de verdere ontwikkeling en het gebruik van de BLiNC in de praktijk blijven onderzoeken. Uiteraard alleen voor zover de respondenten van de BLiNC hiervoor toestemming geven.