Evaluaties

In het streven naar goed blijven en misschien nog beter worden hebben professionals inzicht nodig in hun eigen performance. Top performers maken hier als vanzelfsprekend en ook veelvuldig gebruik van: weten waar je staat helpt je bij het komen waar (of wat?) je wilt zijn. Helaas blijken wij mensen in het algemeen niet goed in staat om ons eigen ‘kunnen’ goed te beoordelen. Een beproefde manier is om collega’s, aios of medewerkers te vragen onze kwaliteiten te evalueren in woord en getal.

Voor deze evaluaties vindt u hier diverse instrumenten. Meten is immers weten! Uniek aan de instrumenten die hier worden geboden is dat ze evidence-based zijn; ze kunnen toets der wetenschappelijke kritiek doorstaan. Dat draagt bij aan het vertrouwen in de resultaten, en bevordert de acceptatie en het gebruik ervan.