WhatsUp

Wat?

De WhatsUp is bedoeld om een korte peiling binnen uw afdeling te doen over specifieke, zelfgekozen onderwerpen.  

 

Zijn er afdelingsspecifieke onderwerpen waar u wat meer inzicht in wilt krijgen? Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe manier van werken met elkaar afgesproken? Of zijn er andere ontwikkelingen geweest? De WhatsUp is de ideale manier om snel inzicht te krijgen in zaken die voor uw afdeling relevant zijn. Inzichten kunnen het begin zijn van reflectie, gesprek en mogelijke verandering of verbetering van bepaalde zaken op de afdeling.  

De WhatsUp beschikt over maximaal vijf open en maximaal vijf slidervragen (antwoordschaal 1 tot 10). Alle vragen worden door de afdeling zelf geformuleerd. Deze vragen maken geen onderdeel uit van een gevalideerde vragenlijst, zoals de andere beschikbare tools in het Perito Platform. 

De vragenlijst wordt ingevuld door eenieder die door de coördinator (administratief ‘beheerder’ van de vragenlijst) wordt uitgenodigd. Het is aan de afdeling zelf om te besluiten of de peiling bedoeld is voor bijvoorbeeld de AIOS-groep, de opleidersgroep, verpleegkundigen, of bijvoorbeeld alle medewerkers van de afdeling 

Deelname aan de WhatsUp is anoniem voor allen. In het afdelingsrapport wordt alleen het aantal respondenten weergegeven. Antwoorden op de open vragen worden in willekeurige volgorde getoond in het feedbackrapport. Antwoorden zullen niet herleidbaar zijn naar een persoon.  

Het invullen van de WhatsUp vragenlijst vindt geheel web-based plaats via het Perito platform. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van het WhatsUp rapport is geautomatiseerd. Per afdeling wordt één WhatsUp rapportage gegenereerd. De beveiliging van het systeem voldoet  aan de  strengste veiligheidseisen.