Wie zijn wij?

De onderzoekers van het Amsterdamse Centrum voor Professional Performance & Compassionate Care (PP&CC) zijn bevlogen mensen die zich dagelijks inzetten om – door middel van praktijkgericht onderzoek en onderwijs – het goed functioneren en presteren van artsen te ondersteunen en inzichtelijk te maken. ‘Goed dokteren’ vraagt om dokters met een koel hoofd en een warm hart. Deze dokters zullen de best mogelijke zorg aan patiënten kunnen bieden. De best mogelijke zorg voor elke patiënt realiseren is een gedeelde ambitie van de onderzoekers van PP&CC en de dokters en andere collega’s en deskundigen met wie wij samenwerken. 

Wat hebben artsen nodig om optimaal te kunnen performen? Hoe worden top-dokters gemaakt? Wat motiveert, frustreert en helpt hen? Is een goede dokter ook een goede opleider? Hoe blijven dokters vitaal, en compassievol?  ……Vragen die wij woest interessant vinden en met behulp van onderzoek proberen te beantwoorden. Dat onderzoek doen we zoveel mogelijk samen met artsen (in opleiding). De onderzoeksresultaten vindt u op deze website.

Waarden
Als onderzoeksgroep hebben we gezamenlijk een aantal waarden geformuleerd. Vanuit deze waarden werken wij aan het produceren van kennis, mooie publicaties en relevante evaluatiesystemen. Deze waarden dragen bij aan het zijn van betrouwbare samenwerkingspartners voor elkaar en onze klanten. Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over onze 7 waarden:

  1. Wij zoeken actief het wetenschappelijk debat op
  2. We gedragen ons als ‘active learners’ en ondersteunen collega’s in hun leertraject
  3. Wij koesteren en benutten de diversiteit in de onderzoeksgroep
  4. We verbinden ons actief en persoonlijk met onze doelgroep/de praktijk
  5. Wij dragen bij aan een effectieve en doelmatige  organisatie van ons werk
  6. Wij zorgen voor elkaar
  7. We kiezen voor kwaliteit.