Iris Jansen

Iris heeft een achtergrond als sociaal pedagogisch hulpverlener en is aan de Universiteit Utrecht opgeleid tot socioloog. Van februari 2018 tot mei 2022 was zij als promovenda werkzaam bij de PP&CC-onderzoeksgroep. Met een sociaal-culturele lens keek zij naar de opleidingsomgeving van aios. Haar onderzoek richtte zich op de waardevolle interacties van aios in hun medisch specialistische vervolgopleiding.

Op 25 oktober 2022 verdedigde zij succesvol haar proefschrift getiteld ‘Interactions that matter. Understanding Residents’ Professional Growth Through Workplace Relationships’.