GroupsMonitor

Wat
De Groepsmonitor® evalueert het functioneren van een maatschap/vakgroep als samenwerkingspartner in het leveren van goede zorg. De vragenlijst kan door maatschappen/vakgroepen van alle specialismen worden gebruikt. De Groepsmonitor® geeft inzicht in (i) het beeld dat college-specialisten, medewerkers en patiënten hebben van de vakgroep/maatschap en in (ii) het beeld dat een maatschap/vakgroep van zichzelf heeft. De Groepsmonitor® bestrijkt de volgende 6 domeinen die van belang zijn bij groepsfunctioneren: communicatie, medisch handelen, organisatie, professionaliteit, samenwerking, innovatie en ontwikkeling. De evaluatie brengt in deze domeinen de kwaliteiten, blinde vlekken en aandachtspunten in kaart.

Een groep goed functionerende individuen vormt niet vanzelfsprekend ook een goed functionerend team. Goede samenwerking onderling en met de diverse samenwerkingspartners is nodig ten behoeve van verantwoorde zorgverlening aan patiënten. In diverse recente richtlijnen en visiedocumenten van medisch specialisten wordt aanbevolen om de mening van relevante samenwerkingspartners te vragen bij toetsing van het functioneren van een maatschap/vakgroep.

Inzicht in het functioneren van de vakgroep/maatschap verkrijgt men door feedback te vragen aan degenen met wie de vakgroep/maatschap een belangrijke (werk)relatie heeft, binnen het eigen ziekenhuis en daarbuiten.
De Groepsmonitor® evalueert het functioneren van een maatschap/vakgroep aan de hand van een korte vragenlijst. Er is één vragenlijst voor patiënten, één voor collega-specialisten en andere medewerkers, en een vragenlijst voor de leden van de maatschap/vakgroep zelf.

Leden van een maatschap/vakgroep beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door collega-specialisten, medewerkers intern (zoals verpleging en spreekuurondersteuning), managers en, indien van toepassing, verwijzers en patiënten. Het waarderen van de stellingen kost circa 10 minuten.

Deelname aan de groepsmonitor is anoniem. In het feedbackrapport dat alle leden van de geëvalueerde maatschap/vakgroep ontvangen, wordt alleen het aantal respondenten weergegeven.

Na afsluiting van de evaluatieperiode ontvangen alle leden van de maatschap/vakgroep een gedetailleerd feedbackrapport met de resultaten per domein en per respondentgroep samengevat.

Evaluatie via de Groepsmonitor® vindt geheel webbased plaats. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de feedbackrapportage is geautomatiseerd. De beveiliging van het Groepsmonitor®-systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

De vragenlijsten die binnen de Groepsmonitor® worden gebruikt zijn in samenwerking met medisch specialisten ontwikkeld. Promovenda Elisa Bindels doet momenteel onderzoek naar de kwaliteit van de vragenlijst.