Reflecties

Elke professional heeft de drive om beter te worden. Het ontvangen en gebruiken van feedback is daarbij essentieel. Toch is het niet vanzelfsprekend om verkregen feedback te ‘vertalen’ naar performance verbetering. Zeker niet als deze feedback negatief was en vraagt om aanpassingen; niets menselijk is ons vreemd…

Gevoelens of ideeën die het ontvangen van feedback in de weg kunnen zitten zouden ideaal gesproken plaats moeten maken voor nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar jezelf, de dingen die je goed doet en de dingen die beter kunnen.

Het leren van feedback is een uitdaging. Met behulp van onderzoek draagt de onderzoeksgroep PP&CC bij aan het beter begrijpen van die uitdagingen. Het onderzoek richt zich ook op het ontwikkelen en evalueren van interventies die het ontvangen, verwerken en benutten van (collegiale) feedback eenvoudiger, effectiever en/of plezieriger maken. Lees meer over feedback en performance verbetering in onze publicaties!

Om het maximale uit feedback te halen is het voor de meeste artsen noodzakelijk de feedback te delen en bespreken. Met collega’s bijvoorbeeld of met een coach. De gesprekken kunnen 1-op-1 worden gevoerd, zoals in het geval van de IFMS-gesprekken, of in de eigen (vak)groep.

Feedback geven, ontvangen en bespreken is een kunst. Met deze 12 tips haalt u het meest uit de feedback die u ontvangt. Voordat u in gesprek gaat over een feedbackrapport kan het raadzaam zijn om u bewust te maken van mogelijke valkuilen van feedbackgesprekken. Dit overzicht biedt concrete handvatten en raden wij aan ter ondersteuning van uw gesprek.

Bij het aannemen van feedback en het omzetten van feedback naar concrete doelen voor performance verbetering kan begeleiding welkom zijn.
Groepsbesprekingen vinden vaak plaats onder (bege)leiding van een deskundige; een begeleider uit uw eigen ziekenhuis of iemand van buiten de eigen organisatie.

De onderzoeksgroep PP&CC heeft geen exclusieve samenwerking met professionele begeleiders of coaches. Als academisch instituut past ons een onafhankelijke opstelling. Wel is er een aantal professionals waarmee we in de loop der jaren een goede samenwerkingsrelatie hebben opgebouwd, die het door ons ontwikkeld (meet)instrumentarium goed kennen en die bereid zijn om met ons mee te denken over onderzoek naar het functioneren en presteren van artsen. Kortom, professionals die net zoals wij bevlogen zijn voor het willen ontwikkelen van dokters met een koel hoofd en warm hart. Op de pagina ‘onze partners’ leest u over hen.